align=bottom
ﻣﺪﯾﺮ ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ مشهد گفت: خدمات و فعالیت‌های دکتراحمد حامد مقدم به قدری گسترده است که هر کس با هر زاویه ای که به آن‌ها نگاه می‌کند، وجود افرادی نظیر ایشان را برای دانشگاه ضرورتی می‌داند. به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، دکتر محمدجعفر یاحقی در بزرگداشت مرحوم دکتر احمد حامد مقدم، استاد فقید دانشگاه فردوسی مشهد که در دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد:  دکتر حامد مقدم یک استاد دغدغه‌مند و پرتلاش و از شخصیتی با سعه صدر و بزرگواری برخوردار بود. تمرکز او برروی موضوعات پر اهمیت بود و کلاس‌های درس پرچالش و مفیدی برگزار می‌کرد. وی افزود: آشنایی من ...