align=bottom
گروه مدیریت شهری: علی حامد مقدم برای اهالی رسانه شهر مشهد نام آشنایی دارد. مدیر کل سابق روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری مشهد و  مدیر عامل سابق موسسه شهرآرا این روزها مشغول تدریس در دانشگاه ها و ارائه مشاوره به وزیر راه و شهرسازی است. وی که در روز پایانی آذرماه ۹۲ مسئولیت موسسه شهرآرا را به فرد دیگری واگذار کرد، پس از حدودا ۲۰ ماه سکوت خود را شکست و در گفت و گویی تفصیلی با سایت خبری مشهد تریبون در خصوص ابزارهای اطلاع رسانی مدیریت شهری و ارزیابی نحوه بهره گیری از آن ...