align=bottom
علی حامد مقدم مدیر کل روابط عمومی و بین الملل گروه شرکت های پدیده شد, در جلسه امروز گروه شرکت های پدیده که با حضور مدیران مجموعه و هیئت مدیره سابق  تشکیل شد، علی حامد مقدم به عنوان مدیر کل روابط عمومی و بین الملل گروه شرکت های پدیده منصوب شد.  علی حامد مقدم در گفت و گویی تلفنی با خبرنگار مشهد تریبون ضمن تایید این خبر گفت:هدف اینجانب از قبول مسئولیت در پدیده به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی گردشگری کشور، کمک به حل مشکل مردم و تحقق روند توسعه و تکمیل این پروژه عظیم است. وی افزود: در این مسیر اصحاب رسانه و نخبگان می توانند با تعامل سازنده کمک شایانی به مدیریت این پروژه داشته باشند...