مدیر كل روابط عمومی شهرداری مشهد گفت: حركت به سمت شهرداری شهروند مدار از اهداف مهم مركز 137 به شمار می آید.علی حامد مقدم در نشست هماهنگی با مدیران مركز 137شهرداری مشهد افزود: در آینده ی نزدیك شهروند مداری را از شكل شعاری آن به صورت حقیقتی قابل لمس برای شهروندان در می آوریم.وی ارتباط را یك موضوع دو سویه خواند و تصریح كرد: مركز تلفنی 137در جهت ایجاد ساختار مناسب اطلاع رسانی مطلوب روزانه به 300 الی500 تماس گرفته شده ظرف مدت 24 ساعت پاسخ می دهد...

وی 137را دارای ماهیت ارتباطی پیگیرانه دانست وافزود: شرایطی كه مردم  درآن به رضایتمندی صددرصدی در نحوه پاسخگویی به مشكلات خود برسند زمینه تبلیغات غیر مستقیم شهرداری را فراهم می سازد.
حامد مقدم در ادامه گفت: سایت اطلاع رسانی شهرداری مشهد نیز با هدف درج آخرین اخبار پروژه ها و فعالیت های شهرداری در سطح شهر مشهد روزانه با بیش از ده هزار بازدید كننده علاوه بر بازتاب رسانه ای توانسته جایگاه مناسبی را در میان مدیران و كارشناسان مدیریت شهری كسب نماید.
سخنگوی شهرداری مشهد  اولویت اطلاع رسانی به پرسنل را نیز قابل اهمیت دانست وگفت: بازدید از پروژهای شهرداری، ارسال آخرین اخبار از طریق سامانه پیام كوتاه و چاپ نشریه داخلی  از اقدامات روابط عمومی این سازمان در این خصوص است.
گفتنی است این نشست در جهت آشنایی مدیران روابط عمومی شهرداری با فعالیت مركز 137 و پاسخ گویی به موقع به شهروندان در تالار شورای شهر ساختمان مركزی شهرداری مشهد برگزار شد.