align=bottom

به گزارش خبرنگار گروه شهر شهرآرا آنلاین، مدیر کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد در همین ارتباط گفت: به منظور اینکه مدیریت شهری جدید شهر و چهارمین دوره شورای اسلامی در تصمیم‌گیری‌ خود بتوانند به طور دقیق از نقطه نظرات مردم مطلع شوند و همچنین با توجه به وظیفه ذاتی این اداره کل که مبتنی بر مدیریت افکار عمومی است، طرح انتظارسنجی شهروندان از شهرداری و شورا با استفاده از روش‌های علمی انجام شده است. علی حامد‌مقدم با بیان این که در این نظرسنجی، به صورت میانگین به هر منطقه شهری براساس فرمول‌های علمی یک نمونه آماری داده شده است، ابراز داشت: همچنین این طرح به گونه‌ای انتخاب شده که قابل ...

... تعمیم به کل شهر باشد. سخنگوی شهرداری مشهد با بیان این که طرح انتظارسنجی شهروندان از شورای اسلامی چهارم و مدیریت شهری جدید در دهه سوم مهر ماه سال جاری که جدیدترین تحلیل در این زمینه محسوب می‌شود صورت پذیرفته است، ادامه داد: در این نظرسنجی انتظارات و توقعات مردم در مورد شورای شهر چهارم و همچنین شهرداری مشهد مورد سنجش قرار گرفته است. وی این نظرسنجی را به تفکیک مناطق سیزده‌گانه دانست و عنوان کرد: در این نظرسنجی، به صورت میانگین به هر منطقه شهری بر اساس فرمول‌های علمی یک نمونه آماری داده شده است. مدیرکل روابط عمومی و بین‌الملل شهرداری مشهد تاکید کرد: نحوه اجرای این نظرسنجی کاملا عملی بوده و توسط دکتر اکبری از اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی انجام شده و از لحاظ پشتوانه علمی کاملا قابل دفاع است.

وی با بیان این که در بخش انتظارات شهروندان از شهرداری و شورای شهر سوالات به صورت باز برای شهروند مطرح شده است متذکر شد: در همین راستا این نظرسنجی می‌تواند مورد استفاده مدیران ارشد شهر و مدیران میانی چه در شهرداری و چه در سایر دستگاه‌ها و اعضای شورای اسلامی قرار گیرد.

حامد مقدم با بیان اینکه 4 مدل و روش علمی برای تشخیص نیازها وجود دارد، اظهار داشت: برداشت ترکیبی، مشکلات و کاستی ها، فاصله بین وضع موجود و مطلوب و در نهایت انتظار و خواست مردم از جمله این روش هاست که ما در انتظارسنجی انجام شده برای شورای شهر مشهد و شهرداری از روش بررسی خواست‌ها و رسیدن به نیازها از طریق آن استفاده کرده ایم.

سخنگوی شهرداری مشهد روش این انتظارسنجی را میدانی عنوان کرد و گفت: جامعه آماری این نظرسنجی نیز 559 نفر بوده‌اند که به صورت میانگین برای هر منطقه 40 نفر است.

وی با بیان این که مدت اقامت 14، 36، 28 و 21 درصد این جامعه آماری به ترتیب کمتر از 10 سال، از 11 تا 25 سال، 26 تا 40 سال و بیش از 41 سال است ادامه داد: همچنین از این جامعه آماری 51 درصد مرد و 49 درصد زن بوده اند.

حامد مقدم در خصوص اولویت‌های اول مطرح شده از سوی شهروندان در حوزه وظایف شورای اسلامی اضافه کرد: 36 اولویت برای وظایف شورای شهر مشهد تعیین شده که توجه به پروژه‌های عمرانی، توجه به مشکلات و طرح‌های ترافیکی و توجه به پروژه‌های خدمات شهری سه اولویت اول مطرح شده از سوی شهروندان مشهدی در این خصوص است.

وی در خصوص انتظارات مطرح شده از شورای شهر طبق نظر شهروندان بیان کرد: همچنین توجه به ترمیم آسفالت سطح شهر، توجه به احداث زیرگذر و روگذر برای بهبود عبور و مرور وسایل نقلیه، توجه به ایجاد پارک‌ها و فضای سبز، نظارت دقیق‌تر بر عملکرد شهرداری و توجه بیشتر به نظافت سطح شهر بیشترین انتظارات مطرح شده از سوی شهروندان بوده است.

مدیرکل روابط عمومی و بین‌الملل شهرداری مشهد با بیان این که در بخش اهمیت وظایف شهرداری از دید شهروندان، گسترش حمل و نقل عمومی، اجرای طرح‌های عمرانی و خدمات شهری در اولویت این انتظارسنجی بوده است، گفت: همچنین در بخش اولویت بندی وظایف شهرداری از دید پاسخگویان اجرای طرح‌های عمرانی، خدمات اجتماعی و فرهنگی مانند جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان و خدمات شهری مطرح شده است.

وی به انتظارات مردم از شهرداری اشاره کرد و گفت: افزایش خطوط حمل و نقل عمومی و افزایش تعداد اتوبوس و تاکسی، نظارت بیشتر بر نظافت شهر، افزایش فضای سبز در سطح شهر، جمع‌آوری متکدیان و تسریع در انجام پروژه‌های عمرانی بیشتری انتظارت شهروندان از شهرداری بوده است.

حامد مقدم ابراز امیدواری کرد: این نظرسنجی ملاک عملی برای برنامه‌ریزی شهر باشد و در همین راستا روابط عمومی شهرداری مشهد تلاش کرده است به منظور افزایش رضایتمندی شهروندان اقداماتی با پشتوانه علمی و کارشناسانه انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر تصمیم‌گیری مدیران مبتنی بر نظرات و خواسته‌های شهروندان باشد قطعا رضایمتندی افزایش پیدا می‌کند.