وب نوشت:

رابطه با مرگ؟
align=bottom
سیره بنیانگذار عظیم‌الشأن انقلاب، درخصوص روابط خارجی ایران اسلامی همیشه مبتنی بر عزت و اقتدار بوده و در طول حیات بابرکت ایشان همیشه با تکیه بر تاییدات الهی و پشتوانه مردم بابصیرت این سرزمین، سرتعظیم در مقابل قدرت‌های قلدر، خودکامه و خودبرتربین عالم فرود نیاوردند. فلسفه این ایستادگی قهرمانانه نیز نشئت‌گرفته از آموزه‌های دینی با سیره حسینی است. سیره‌ای که نه مظلوم بودن را می‌پذیرد و نه ظالم بودن را. سیره‌ای که مبتنی بر تولا و تبرا بوده و مسلمان واقعی را کسی می‌داند که نسبت به حق، دوستی و محبت و در مقابل دشمن، ابراز انزجار و دوری کند.برقراری رابطه با کسی که در عمل و رفتار این دشمنی را بروز می‌دهد، نه معقول است و نه مشروع؛ چراکه دشمن در پس این رابطه منافع خویش را می‌خواهد و نابودی و ضرر طرف مقابل را.انقلاب اسلامی نیز با تأسی از...
... همین سیره، رابطه خود با سایر کشورها را تعریف کرده است. اگر در طول 33سال گذشته آمریکا در عمل دشمنی خود را با ملت بزرگ ایران ثابت کرده، شاهد انزجار و بیان این نفرت درونی مبتنی بر تبرای از دشمن در قالب شعار «مرگ بر آمریکا» از جانب مردم بوده است.اکنون که فرصت مذاکره با این حکومت فراهم شده است و دولت جمهوری اسلامی ایران به بیان حکیمانه رهبری عالی‌قدر، با مواضع صحیح به این مذاکرات پرداخته است، جا دارد که نخبگان، حقیقت اصلی را که همان خوی استکباری و منفعت‌طلبی یک‌جانبه دولت آمریکاست، فراموش نکنند. تا زمانی که دولت ایالات متحده با همان رفتار و کردار دشمنانه خود با ملت ایران برخورد کند، حتی اگر مذاکره‌ای برای رفع مشکلات و از بین رفتن دشمنی‌ها فراهم شود، شعار مرگ بر آمریکا ادامه خواهد داشت و اگر مذاکرات به سویی رفت که نتیجه آن رفع دشمنی‌های علنی و برخورد عادلانه و منصفانه دولت آمریکا بود، طبیعتا دلیلی برای ادامه این ابراز نفرت نخواهد ماند. سیره امام عزیز نیز ناظر بر همین حقیقت است. اگر حکومتی ادعای دشمنی با ایران اسلامی دارد و برای براندازی این نظام الهی برنامه‌ریزی و هزینه می‌کند، چه دلیلی دارد که اعلام انزجارش از زبان مردم حذف شود؟حکومتی که برای ارتباط با ایران اعلام آمادگی می‌کند، ابتدا باید شرایط اولیه این ارتباط را فراهم کند. فراهم کردن شرایط اولیه، دست‌برداشتن از دشمنی علنی با مردم و نظام اسلامی ایران عزیز است. مردم ما تا زمانی که آمریکا از دشمنی خود دست برندارد، به شعار مرگ بر آمریکا ادامه خواهند داد حتی اگر دولتمردان ما در حال مذاکره با آمریکا باشند. بیان این شعار در شرایط آمادگی برای بهبود روابط با دشمن این کشور حاکی از این است که دشمن باید از دشمنی خود دست بردارد تا مردم در حمایت دولت، خواهان رابطه با آمریکا باشند.طبیعتا در سخت‌ترین شرایط اقتصادی هم مردم مسلمان و فهیم ما خواهان برقراری ارتباط با دشمن قسم‌خورده خود نیستند؛ چراکه در ظاهر ممکن است برخی تحریم‌های اقتصادی و... برداشته شود ولی نتیجه ارتباط با دشمن، از دست دادن منافع و کسب ضرر خواهد بود.پیروز این میدان کسی است که بر مواضع معقول و برحق خود پافشاری و مقاومت کند؛ چراکه امام عزیزمان فرمود «مقاومت رمز پیروزی است».